Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Filter
  • Service av anlegg
  • Sentralstøvsugere
  • Kanalrengjøring
  • Luftteknisk Innregulering
  • Energiøkonomisering
  • Prosjektering
  • Radonmålinger
  • Automatikk


Kontakt oss om du har spørsmål.

Energimerking


Fra 1. juli 2010 må alle boliger som skal selges eller leies ut energimerkes. Les mer om hva denne ordningen har å si for deg
www.energimerking.no

Radon


For mer informasjon se Statens Stråleverns informasjonside på nett:
www.nrpa.no/radon